ປະຈຳວັນ

ເຂົ້າສານ ຈາກວຽດນາມ ຄຸນນະພາບບໍ່ດີ ທີ່ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວ ໃນຣາຄາຖືກ

ພໍ່ຄ້າລາວຂາຍເຂົາບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນມີ ຄູ່ແຂ່ງ ຈາກວຽດນາມ

ແມ່ຄ້າ-ພໍ່ຄ້າ ລາວ ຂາຍເຂົ້າສານ ຢູ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ຂາຍ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນ ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ວຽດນາມ ນໍາເອົາເຂົ້າ ຣາຄາຖືກ ມາຈໍາໜ່າຍ.

ເຕັມຫນ້າ