ປະຊາຊົນ ປ່ອຍນໍ້າໃສ່ອ່າງໄວ້ ລໍຖ້າໃຫ້ເຕັມ ຍ້ອນວ່າ ນໍ້າປະປາ ທັງມາຊ້າ ໄຫລຄ່ອຍ ມາຂຸ່ນ

ປະຊາຊົນວ່ານໍ້າປະປາ ໄຫຼຊ້າ ມາຂຸ່ນ

ນໍ້າປະປາ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຫຼຊ້າ ແລະຂຸ່ນ ເກືອບ 2 ອາທິດແລ້ວ ກະທົບ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຫຼາຍພື້ນທີ່.

ເຕັມຫນ້າ