ໂຮງງານຜລິດຖົງຢາງ ຂອງຈີນ ຢູ່ບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ປະຊາຊົນວ່າ ຂິວເອົາແທ້ໆເອົາວ່າ ຈົນແສບດັງແສບຕາ

ຊາວເມືອງໄຊທານີວ່າ ຍັງໄດ້ ກິ່ນເໝັນ

ປະຊາຊົນ ເມືອງໄຊທານີ ເວົ້າວ່າ ໂຮງງານ ໃນເຂດ ອຸດສາຫະກັມ ຍັງ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ໜັກຢູ່.

ເຕັມຫນ້າ