ປະຊາຊົນ ທຸກໆຄົນ ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແກ້ໄຂກໍາຈັດ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຍຸງແພ່ຜາຍ ຂຍາຍໂຕໄດ້

ໄຂ້ເລືອດອອກ ຣະບາດ ແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ລາວ

ໄຂ້ເລືອດອອກ ຣະບາດ ແຮງຂຶ້ນ ມີຜູ້ເສັຽ ຊີວິດຍ້ອນ ເພີ່ມເປັນ 40 ຄົນ ໃນທົ່ວ ປະເທດລາວ

ເຕັມຫນ້າ