ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຜິດຕໍ່ ກົດໝາຍປະເທດ ແລະກົດໝາຍສາກົນ

ຂ.ເຊກອງ ຍັງມີຍິງສາວ ຖືກຕົວະ ໄປຂາຍ

ແຂວງເຊກອງ ຍັງກວດພົບວ່າ ມີຍິງສາວ ຖືກຕົວະ ໄປຂາຍ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ.

ເຕັມຫນ້າ