ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຜິດຕໍ່ ກົດໝາຍປະເທດ ແລະກົດໝາຍສາກົນ

ໄທ ພິສູດອາຍຸແມ່ຍິງ 12 ຄົນ

ທາງການໄທ ກໍາລັງ ພິສູດ ອາຍຸ ຂອງ ແມ່ຍິງລາວ 12 ຄົນ ທີ່ ຊ່ອຍເຫຼືອໄດ້ ຈາກ ໂຮງໂສເພນີ ຢູ່ໄທ.

ເຕັມຫນ້າ