ເຂດຊຸມຊົນ ໃນເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຍິງສາວລາວຫາຍໄປລຶກລັບ ອາຈຖືກ ຄ້າມະນຸດ

ຍິງສາວ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ຫາຍໄປ ຢ່າງລຶກລັບ ສົງໃສ ວ່າກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ ຄ້າມະນຸດ.

ເຕັມຫນ້າ