ຢາເສພຕິດ

ຮູປຖ່າຍ ທົ່ງປູກຝິ່ນ ໂດຍ ຫ້ອງການ ອາຊຍາກັມ ແລະ ຢາເສບຕິດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNODC

ແຜນລຶບລ້າງປູກຝິ່ນ ຢູ່ລາວ ບໍ່ໄດ້ຜົນ

ແຜນການລຶບລ້າງ ການປູກຝິ່ນ ຢູ່ ສປປລາວ ບໍ່ມີ ປະສິດທິຜົນ.

ເຕັມຫນ້າ