(ຂວາສຸດ)ທ່ານ ສະເພົາທອງ ກໍມະນີ(ຊ້າຍ)ແຂກບຸກຄົນສໍາຄັນ Minnesota state Senator John A. Hoffman and his wife Yvette(ທາງດ້ານຫຼັງ ຈາກຊ້າຍ)ຍານາງ ປຣະດິດ ກໍມະນີ ແລະ ຍານາງ ຈົງຈິດ ແສງສຸທທັມ ຄນະກັມມະການ

ສໍາພາດ ທ່ານ ສະເພົາທອງ ກໍມະນີ

ທ່ານ ສະເພົາທອງ ກໍມະນີ ຊາວລາວ-ອະເມຣິກັນ ຊຶ່ງ ເປັນປະທານ ສະພາ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະມາຄົມ ສາມັກຄີ ອາວຸໂສ ລາວ-ອະເມຣິກັນ ທີ່ຣັຖ ມິນນີໂຊຕ້າ.

ເຕັມຫນ້າ