ວັດລາວ ພຸທເມດຕາ ຢູ່ຂົງເຂດ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ ໄດ້ຈັດພິທີ ທາງສາສນາ ”ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດີນ” ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2019

ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ວັດລາວ ພຸທເມດຕາ

ວັດລາວ ພຸທເມດຕາ ຢູ່ຂົງເຂດ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ໄດ້ຈັດພິທີ ທາງສາສນາ ”ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ” ແລະ ງານສະແດງ ຮູບພາບ ປວັດສາດບູຮານ ໃນ ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2019 ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ