ອ່ານຈົດໝາຍ, ຄວາມ​ຄຶດ​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງທ່ານ ສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ທັສນະ, ແນວຄິດ ທີ່ສ້າງສັນ, ແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ ສູ່ກັນຟັງ.

ຈ.ມ ຈາກຜູ້ຟັງ 07/20/19

ຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວ ເປັນຄຣູອາສາຫຼາຍປີ ບໍ່ມີ ໂອກາດ ເປັນຣັຖກອນ ແລະ ທາງການລາວ ໂຕ້ຕອບ ຣາຍງານ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ.

ເຕັມຫນ້າ