ບ້ານກາງໃໝ່ ບ່ອນທີ່ ທັງ 3 ຄົນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຣວດຈັບ ຖ່າຍໂດຍ RFA ວັນທີ 16 ເມສາ 2019

ຊາວຄຣິສຕຽນອະເມຣິກັນ ສາມຄົນ ມີຄໍາຖແລງ

ຊາວຄຣິສຕຽນ ອະເມຣິກັນ ສາມຄົນ ທີ່ຫາກໍຖືກ ເນຣະເທດ ອອກຈາກ ລາວ ແຖລງວ່າ ພວກເຂົາຖືກຈັບ ສອບສວນ ແລ້ວ ເນຣະເທດ ແລະ ກໍຖືກ ປະຕິບັດ ຕໍ່ຢ່າງດີ ໃນເວລາ ຢູ່ລາວ.

ເຕັມຫນ້າ