ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ວັນເດັກສາກົນ ກັງວົນນໍາເຣຶ່ອງ ສະພາບແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ ເປິເປື້ອນ

ເດັກນ້ອຍລາວ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ວັນເດັກ ສາກົນ

ເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ວັນເດັກ ສາກົນ ກັງວົນນໍາ ເຣຶ່ອງ ສະພາບແມ່ນໍ້າຂອງ ເປິເປື້ອນ.

ເຕັມຫນ້າ