ເຄືອຂ່າຍ ປະຊາຊົນໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຍື່ນໜັງສື ຕໍ່ສານປົກຄອງໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສານສັ່ງໂຈະ ການຊື້ໄຟຟ້າ ຈາກ ເຂື່ອນໄຊຍະບູຣີ

ຊາວໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມນ້ຳຂອງ ຂໍຄວາມເປັນທັມ

ເຄືອຂ່າຍ ປະຊາຊົນໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຍື່ນໜັງສື ຕໍ່ສານ ປົກຄອງໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ ສັ່ງໂຈະ ການຊື້ໄຟຟ້າ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ

ເຕັມຫນ້າ