ບົດວິເຄາະ

ຮູບພາບ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ອົງກອນຂ່າວ, ສະມາຄົມສົງເຄາະ, ຮ່ວມທັງສ່ວນຕົວບຸກຄົນ ນໍາມາອອກເຜີຍແຜ່ ແຊກັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະອອກໄວກ່ອນ ສື່ ຈາກສາຍຫຼັກ

ສື່ມວລຊົນຢູ່ລາວຍັງຖືກ ຄວບຄຸມ

ສື່ມວນຊົນ ຢູ່ ສປປລາວ ຮວມທັງ ສື່ສັງຄົມ ອອນລາຍ ຍັງຂາດເສຣີພາບ ຢ່າງຮຸນແຮງ ຍ້ອນພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຖືເປັນກະບອກສຽງ ສຳຄັນ ໃນການໂຄສະນາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຕົນ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ