ໂຮງຮຽນ ບ້ານພູໄຊຖາ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03/09/19

ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼາຍຄົນ ຍັງບໍ່ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ບໍ່ໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນ ໃນການ ໄປໂຮງຮຽນ ຂອງລູກຫຼານ ເຂົາເຈົ້າ.

ເຕັມຫນ້າ